Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tác giả:

Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Tái bản 06/02/2002

7882_p13950

Hoàng Lê Nhất Thống Chí nguyên tên là An Nam nhất thống chí, gồm 17 hồi. Theo Ngô Giáp Đậu thì phần đầu sách do Học Tốn viết: phần tiếp theo do Trưng Phủ viết (xem Hoàng Việt long hưng chí tự tự). Hiện có 12 dị bản Hoàng Lê nhất thống chí đều ở dạng viết tay. Bản dịch sau đây là của Nguyễn Đức Vân – Kiều Thu Hoạch, đã được Nhà xuất bản Văn học in lần thứ ba có sửa chữa.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Kiều Thu Hoạch , Ngô Gia Văn Phái
  • Nhà xuất bản: Nxb văn học
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 420.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 06/2002
  • Số trang: 435

Thảo luận cho bài: "Hoàng Lê Nhất Thống Chí"