Hoàng thảo hoa vàng

Tác giả:

Hoàng thảo hoa vàng… Chợt nhớ ra
Ơ xuân! lơ đãng bấy lòng ta
Câu thơ tháng chạp mình chưa viết
Mà đó hoa vàng, xuân tháng ba.

Thảo luận cho bài: "Hoàng thảo hoa vàng"