Hoang Vu

Tác giả:

Hoang Vu

Ngọc Sơn


Cho tôi xin cho tôi xin xin mãi mãi yêu em
Cho tôi xin cho tôi xin xin tiếng nói xanh xao
Thay lời tương tư đừng gọi buồn cho nhau
Xin mắt em đừng úa lệ sầu
Xin đêm dài tù đầy vào thế giới đam mê
Xin nhắm mắt buông xuôi khi cuộc tình đầy hoang vu

Tình đời tình đời gian dối điêu ngoa
Yêu thương là oan trái chua cay. Khi cuộc tình còn đầy
Lòng người lòng người đổi trắng thay đen
Khi yêu khi yêu thương rất nhiều. Rồi chẳng được bao nhiêu
Em ơi hỡi em ơi yêu nhau cho trọn kiếp này
Đừng để khóc hận về sau.

Cho tôi xin cho tôi xin xin mãi mãi bên nhau
Cho tôi xin cho tôi xin xin cất tiếng ru em
Xin gọi tên nhau trong hôn mê đêm xanh
Xin đón em vào cuối đường tình
Thương yêu và cuộc đời dành mãi mãi cho em
Và mãi mãi cho anh khi cuộc tình vừa lên ngôi


 

Thảo luận cho bài: "Hoang Vu"