Hỏi

Tác giả:

mùa hết bao giờ

sao tóc em thơ
còn thơm hoa bưởi

em ngồi cùng anh
bên trên nấm mộ
phiếm bia rêu xanh
thở dài thiên cổ
thôi hãy cầm tay
thỏa lòng tản bộ
mai có như ai
trở về một chỗ
ta không thở dài

Thảo luận cho bài: "Hỏi"