Hỏi

Tác giả:

Hoa không phải sinh ra để nói lời tơi tả
Người không phải sinh ra để mãi chia tan

Con rắn độc xui gì trong cỏ dại
Mà em bỏ nơi này làm vắng nửa không gian
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Hỏi"