Hỏi ai người khóc

Tác giả:

Ngọn đèn soi đáy chữ
Vàng rung mãi chén thề
Hỡi ơi rừng ngôn ngữ
Vòng vây giam hoa lê!
Ta van tiếng Sở giọng Tề
Giẽ ra cho bóng hoa kề hồn trăng.

Hai trăm năm vời vợi
Đường xa hiện pháp đăng.
Trời xưa dìu Tiếng Mới
Về cả đêm nay chăng?
Gió mây chìm nổi điệu Bằng
Sông Ngân rụng cát bến Hằng đầy sao.

Hoa còn mơ giãi bóng
Hồn trăng vẫn gửi trao.
Riêng đây hồ ngọc đọng
Nghe gươm mài xôn xao.
Lòng băng tan vỡ lệ trào
Bật lên tiếng khóc thi hào Tố Như
Sài gòn, 1965

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971

Thảo luận cho bài: "Hỏi ai người khóc"