Hỏi Anh

Tác giả:


Vấn vương kiếp sống đa tình,
Ngồi buồn tự hỏi rằng: Mình là ai?
Hỏi mây, mây chẳng trả lời,
Hỏi anh, anh chỉ…mỉm cười, thế thôi!

Yêu thương trong suốt cuộc đời,
Buồn, vui theo cánh chim trời tha hương..

Chiêu Hoàng 

 

Thảo luận cho bài: "Hỏi Anh"