Hỏi Gió

Tác giả:

Em đi trên cầu,
Đong đưa ván mục,
Gió qua bức rức,
Thổi cầu ngả nghiêng…

Em đi trên thuyền,
Nước trôi mênh mang,
Gió chuyển mùa sang,
Úp thuyền trên sông…

Em đi trên đường,
Chân không quên dép,
Gió đem chổi quét,
Vun cát đầy chân…

Em đi trốn gió,
Chui vào trong mây,
Gió gào giông gió,
Mây đành tan mây…

Tại sao hỡi gió,
Trêu ghẹo em chi,
Lang thang đây đó,
Theo nhau tìm gì ?

PD*2005

Thảo luận cho bài: "Hỏi Gió"