Hồi Ký Đi Qua Tâm Bảo

Tác giả:

Hồi Ký Đi Qua Tâm Bảo

Một cô gái miệt Trà Vinh, con của gia đình nho học đức độ, giàu tinh thần cách mạng, trở thành chứng nhân tại những thời khắc quan trọng của lịch sử VN tại miền Tây sông nước.

Từ phong kiến chuyển sang chế độ thực dân, từ mầm mống cách mạng những ngày trong trứng nước đến những thất bại đau đớn của khởi nghĩa Nam kỳ tại Trà Vinh, việc tổ chức kháng chiến sau ngày độc lập (1945) và cuộc chia tay lần tập kết theo Hiệp định Genève…

10429_p16598

Câu chuyện của một người nhưng bức tranh lịch sử lại chứa đựng những thông tin giá trị. Tập hồi ký là cả một chặng đường gian nan. Gọi là hồi ký của vợ nhà thơ Nguyễn Bính, nhưng những trang viết đang làm sống lại quá khứ máu và nước mắt của một người con gái nửa đầu thế kỷ 20 dấn thân đi làm cách mạng.

Ở đó có tiếng khóc khi đứa con thơ chết sớm, có tiếng thét gan dạ trước quân thù, có lời thơ thốt ra từ xà lim của Pháp, có cái chết kề tận cổ và có những tình huống thoát khỏi hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc. Đọc xong tập hồi ký, thấy thêm một góc nhìn của lịch sử Nam kỳ thời biến động đầu thế kỷ 20, càng khâm phục trí nhớ của bà Hồng Châu – một nhà cách mạng lão thành, vẫn chỉ nhận mình là vợ của “nhà thơ chân quê” Nguyễn Bính.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hồng Châu , Nguyễn Lục Hà
  • Nhà xuất bản: Nxb Văn Nghệ TP.HCM
  • Nhà phát hành: Fahasa
  • Khối lượng: 350.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 09/2005
  • Số trang: 352

Thảo luận cho bài: "Hồi Ký Đi Qua Tâm Bảo"