Hồi ký Phạm Duy, tập 2: Thời cách mạng – kháng chiến

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Hồi ký Phạm Duy, tập 2: Thời cách mạng – kháng chiến"

Thảo luận cho bài: "Hồi ký Phạm Duy, tập 2: Thời cách mạng – kháng chiến"