Hồi ký Phạm Duy, tập 3: Thời phân chia Quốc-Cộng

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Hồi ký Phạm Duy, tập 3: Thời phân chia Quốc-Cộng"

Thảo luận cho bài: "Hồi ký Phạm Duy, tập 3: Thời phân chia Quốc-Cộng"