Hỏi Lòng

Tác giả:

Đến nhà thăm em lúc ban chiều
Em ra mở cửa mặt đăm chiêu
Nhìn em, anh thật là chả hiểu
Hỏi thì em làm cái mặt kiêu

Vào nhà hỏi má, má mất tiêu
Hỏi ba, ba đâu nói chi nhiều
Hỏi lòng, lòng bảo sao không biểu
Rằng em, em thật là đáng yêu!

Thảo luận cho bài: "Hỏi Lòng"