Hỏi Ngã

Tác giả:

Người bạn gái ghé ngang

Tặng tự điển Việt Hán
Lúc ra đi bảo tôi
Tiếng Việt của anh tồi

Người yêu cũ đến trao
Quyển tự điển họ Ðào
Ghé tai nhẹ nhàng bảo
Tra mà sửa lổi lầm

Người tình nhỏ tạt qua
Nhét Việt tự làm quà
Hôn tôi xong thầm nhủ
Thơ anh sai hỏi ngã

Tôi ôm ba tự điển
Thơ vẫn sai hỏi ngã
Ðời vẫn sai rời rã
Lần hỏi, lần vấp ngã.

Thái Thụy Vy

Thảo luận cho bài: "Hỏi Ngã"