Hỡi Người Tình Lara (Docteur Jivago)

Tác giả:

Hỡi Người Tình Lara
(Docteur Jivago)

Maurice Jarre


Phạm Duy


Người tình thương nhớ –
Hãy lắng nghe lời mặn mà
Dù mùa xuân đã –
Chôn vùi bởi làn tuyết kia

Ngọn đồi trắng xóa –
Sẽ có hoa mọc đầu mùa
Mộng đẹp như cũ –
ân tình còn về với ta

Người yêu ! chúng ta còn yêu nhau nhiều
còn theo mùa xuân vào tình yêu
Tình yêu ! Người tình sẽ đến

Người đến quên cả lạnh lùng
Và nụ hôn ấm –
Như là từng làn tuyết hôn
Chờ ngày sẽ tới –
Tìm đến bên người bạn đời

Người yêu hỡi –
Nhớ thương đời đời chớ phai!
Người yêu hỡi –
Nhớ thương đời đời chớ phai!

Le docteur Jivago

Some whe-re my love – There will be songs to sing
All though the snow – cover the hope of spring
Some whe-re a hill – Blossoms in green and gold
And there are dreams – All that your heart can hold
Some day ! We’ll meet a gain my love
Some day when ever the spring
break though. You’ll come to me

Out of a long ago
Warm as the wind – Soft as the kiss of snow
Till then my sweet – Think of me now and then
Got speed my love – Till you are mine again
Got speed my love – Till you are mine again …
Again ….

Thảo luận cho bài: "Hỡi Người Tình Lara (Docteur Jivago)"