Hỏi Nhỏ Nghe Em

Tác giả:

Hỏi Nhỏ Nghe Em

Hiếu Anh


Vương Huyền


Moderato
[4/4 – D]

Hỏi nhỏ nghe em có phải sầu không
không em thế chứ gì đâu
sao anh lại hỏi chi lạ thế
có phải anh buồn chuyện mai sau

Hỏi nhỏ nghe em có phải mơ không
Không em thế chứ chỉ là thơ
sao anh lại hỏi chi lạ thế
Có phải anh đang ghép duyên tơ

[4/4 – A]
Hỏi nhỏ nghe em có phải thương không
Em vẫn thế rất thường

Hỏi nhỏ nghe em có phải Yêu không
Em vẫn thế rất nhiều

[4/4 – D]
Hỏi nhỏ nghe em có phải tình không
Em vẫn thế bình sinh
sao anh lại hỏi chi lạ thế
có phải anh mong chuyện chung đôi !

Hỏi nhỏ nghe em có phải sầu không


 

Thảo luận cho bài: "Hỏi Nhỏ Nghe Em"