Hỏi phỗng đá

Tác giả:

Mưỡu:
Người đâu tên họ là gì?
Khéo thay chích chích chi chi nực cười
Dang tay ngửa mặt lên trời
Hãy còn lo tính sự đời chi đây

Hát nói:
Thấy phỗng đá lạ lùng muốn hỏi
Cớ sao len lỏi đến chi đây?
Hay tưởng trong cây cỏ nước non này
Chí cũng rắp ran tay vào hội Lạc
Thanh sơn tự tiếu đầu tương bạc
Thương hải thuỳ tri ngã diệc âu

Thôi cũng đừng chắp chuyện đâu đâu
Túi vũ trụ mặc đàn sau gánh vác
Duyên hội ngộ là duyên tuổi tác
Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác.
Cuộc tỉnh say, say tỉnh một vài câu
Nên chăng đá cũng gật đầu

Thảo luận cho bài: "Hỏi phỗng đá"