Hỏi Thăm Áo Tím

Tác giả:

Hỏi Thăm Áo Tím

Ngọc Khuê


Nguyễn Duy


Vừa xa mà đã nghe lâu
Hỏi thăm áo tím qua cầu gió bay
ớt Đông Ba có còn cay
Gạo De An Cựu độ này còn thơm ?
Vừa xa mà đã nghe thương
Tôi về ngoài Bắc mà vấn vương lòng
Tôi đi xây dựng công trình
Từng đường băng dệt nên tình Huế thơ, bạn bè muôn nẻo bây chừ gần hơn
Huế ơi tôi hỏi thăm
Hỏi thăm hoa phượng bên đường, sông Hương mấy bữa mưa nguồn còn trong
Huế ơi tôi hỏi thăm quán cơm Âm Phủ còn không
Có gì hôm ấy lấy chồng hay hay chưa ?
Có gì hôm ấy lấy chồng hay chưa ?

 

Thảo luận cho bài: "Hỏi Thăm Áo Tím"