Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp (*)

Tác giả:

Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông

Nó lại lôi ông đến giữa đồng
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ !
Thân già da cóc có đau không ?
Bây giờ mới sẽ sầy da trán
Ngày trước đi đâu mất mảy lông
Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông !

(*) Bài này nhà thơ gửi cho ông Tuần phủ Đích, là bạn học, người làng Thiên Khoán thuộc huyện Bình Lục (Nam Hà). Ông Đích vốn có tiếng keo kiết bủn xỉn đối với bạn bè, do đó thường bị nhà thơ giễu cợt đả kích luôn. Về sau ông Đích dược bổ làm ngự sử ở Kinh, lại hiềm khích riêng với nhà thơ. Lúc ông Đích hưu quan về nhà, chỉ lo chí thú làm giàu, rồi bị mất cướp . Nhân đó nhà thơ gửi bài này hỏi thăm . Ông Đích cũng có bài họa lại:

Ông thăm, tôi cũng giã ơn ông
Nó có lôi tôi đến giữa đồng
Cũng tưởng thu vun phòng lúc thiếu
Nào ngờ kí cóp lại như không
Gớm cho những kẻ đen tai mắt
Chẳng nể ông già tóc bạc lông
Ông hỏi thăm tôi, tôi biết vậy
Thương ông tuổi tác, cháu thời ngông .

Thảo luận cho bài: "Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp (*)"