Hơi Thở Quỳnh Hương

Tác giả:

Anh vẫn nhớ lúc tan trường cũ
Nắng rộn ràng nắng rủ chiều đi
Nắng làm nheo những hàng mi
Đường em sỏi rộn , hoa qùy hai bên

Anh vội vã nên, quên bút vở
Chân bước theo hơi thở quỳnh hương
Loay hoay viết vội lời thương,
Bút quên, vở lạc , đành vương vấn buồn

Đường anh về là muôn nỗi nhớ
Hương dịu dàng ngợ dáng tình nhân
Hương còn quanh quẩn bàn chân
Hồn anh thơ thẩn lênh đênh theo nàng

DCCB

Thảo luận cho bài: "Hơi Thở Quỳnh Hương"