Hỏi Thu

Tác giả:

Trong khắc khoải đi tìm nắng ấm
Sao quanh đây ngỏ vắng âm thầm
Thu hiu hắt buồn tênh đơn lẻ
Tôi khóc oà trong nổi lặng câm

Ấm nồng đó đã không còn nữa
Tôi hỏi thu nắng trở dậy chưa
Lá lắc đầu tiu nghỉu lệ rơi
Thở dài … nắng đã không về nữa

klt

Thảo luận cho bài: "Hỏi Thu"