Hồi Tưởng

Tác giả:

Hồi Tưởng

 Lỗ Quán Đình


Nguyễn Thành Vân


 

Lời Hoa: Trần Lạc Dung

Trở về nơi đây mây giăng che lấp đầy
Trở về nơi đây đường dài đầy góc gai
Và đêm tối nói với người giấc mơ đã xa rồi
Giòng đời cuốn trôi mang tình tôi
Bọt bèo sẽ thổn thức cùng tôi
Trở về nơi đây người đi rất vội
Trở về nơi đây lệ mờ mắt tôi
Một lời sẽ ấm nỗi lạnh, nỗi đau khi duyên không thành
Rồi có lúc cây kia gặp cành sợ sẽ đau thương vì đôi đường
Sợ trời sẽ sáng tối, sáng sáng tối tối tôi thầm hỏi
Làm màn sương vấn vương, vấn vấn vương vương một mùi hương
Khói sương bây giờ chỉ là mơ
Giấc mơ mà lòng tôi còn nhớ
Đường dài tôi qua sao thấy xa như tình đôi ta

 

Thảo luận cho bài: "Hồi Tưởng"