Hồi tưởng mùa thu

Tác giả:

Ban mai khuya mùa thu không tới được
Kéo lên vầng trăng nghiệng

Ô cửa sổ đen rì rầm như nước
Dăm đốm tiềm thức lập loè

Thuở con thằn lằn nhớ giàn ti-gôn hoa xanh rụng đôi vòm mắt
Rụng đôi cuống họng hoa đen.

Lũ quân cờ chết không tiếng động
Chìm vào giấc ngủ máu cạm

Thảo luận cho bài: "Hồi tưởng mùa thu"