Hôm Nào Anh Đi

Tác giả:

Hôm Nào Anh Đi

 Lê Dinh


 

Hôm nào anh đi
Khói lam chiều vương thôn nghèo
Lũy tre già sau túp lều
Thì thào như chào mừng
Ngày anh vui bước ra đi

Đôi lời phân ly
lên đường đấu tranh vạn lý
Xa trường tiến thân lo gì
Người người vẫn đợi chờ
Và thương nhớ từ lúc đi

Hôm nào chia ly
Cuối thôn thì em quay về
Mắt mẹ già rưng rưng lệ
Mà lòng vui mừng cười
Nhìn theo sau bước anh đi

Sa trường anh say
Hoa cài khắp trên đầu súng
Anh cười tiễn lên oai hùng
Vì lòng anh nguyện lòng
Một tâm trí vì núi sông

Hôm nao anh đi, trong tiếng hát hành quân
Mẹ già bồng em thơ ra đứng đón bên thềm
Có nhắn đôi lời rằng: Này nhớ con ơi
Ngày về chẳng bao lâu ghi tình dấu

Hôm nao anh đi theo chí hướng ngàn phương
Vợ hiền bồng con thơ ra đứng đón bên đường
Có nói thêm rằng: Ngày về mến thương nhau
Rồi tình ta sẽ lâu dài

Em về anh đi, chốn quê nhà em mong gì
Ước mơ rằng nơi biên thùy, ngày ngày anh bền lòng
Tìm công danh với núi sông
Quê nhà em mong, sa trường chiến công ngời chói
Mơ ngày nối câu duyên lành
Và tình em là tình để chào đón người chiến binh

 

 

Thảo luận cho bài: "Hôm Nào Anh Đi"