Hôm qua ta gặp bạn mai sau

Tác giả:

Hôm qua ta gặp bạn mai sau
Ánh sáng hồn hoa thả nhịp cầu
Giữa bạn và ta không khí thở
Niềm hương trong trắng ngại ngùng nhau

Mà lòng bạn đẹp, lòng ta đẹp
Hai trái mùa xuân đậu nhánh đời
Mắt bạn ta đi vào mộng ngọc
Hồn ta bạn bước đến thiên thai.

Thảo luận cho bài: "Hôm qua ta gặp bạn mai sau"