Hôn

Tác giả:

Mắt đầu mắt

Mày cuối mày
Ngập ngừng hoài hơi thở tinh khôi

Môi lấp môi
Hồn say hồn
Sóng dập dồn quấn quít lay hoay

Tay vấp tay
Người vướng người
Đất cùng trời mê muội ca hoan

Nghe tim nồng nàn
Nghe lòng thênh thang
Nghe thơm da thịt dịu dàng
Nghe tan róc rách nghe ngàn ngất ngây

Thảo luận cho bài: "Hôn"