Hôn anh

Tác giả:

Đau xót hôn Anh, lần cuối cùng
Chế Lan Viên, anh vẫn trẻ trung
Mai sau, những cánh đồng thơ lớn
Chắc có tro Anh vón sắc hồng.
(1989)

Thảo luận cho bài: "Hôn anh"