Hồn Con Xin Theo Mẹ

Tác giả:

Người ta nhắc Mẹ nhiều đến thế

Dài cả trang thơ nát cả lòng
Làm tôi nhớ Mẹ chiều quay quắt
Nhớ đứng nhớ ngồi dạ ngóng trông

Con hứa với Me chờ năm nữa
Liệu thế nào con cũng trở về
Những tờ lịch cũ rơi gần hết
Mà con vẫn biền biệt xa quê

Ngày mai con nhắn với người ta
Nếu có khi nao trở lại nhà
Bảo với Mẹ rằng xem như đã
Con chết lâu rồi tận phương xa

Con gởi hồn con về bên Mẹ
Tội con bất hiếu xin Mẹ tha
Cho con sống trọn tình sông núi
Ngày xưa Mẹ dặn bước bôn ba 

Thảo luận cho bài: "Hồn Con Xin Theo Mẹ"