Hồn đẹp ai thâu

Tác giả:

Cuốn phim ngày cưới chiếu lên
Xa hoa tiệc ngọc pháo rền người xinh…
Ngồi xem, chú rể bất bình:
Hồn ai đâu? Chỉ có hình bên ta!
(20/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Hồn đẹp ai thâu"