Hồn Đường Thu

Tác giả:

Xin hôn chiếc lá cuối cùng

Ngày tàn rơi xuống đêm rung mặt trời
Ta còn say nữa hay thôi
Tình thư còn đó bờ môi cát lầm

Phố khuya mưa réo dương cầm
Nát lòng em ạ, u trầm đường Thu
Rừng xưa nở hết oán thù
Ta còn quay quắt sương mù gọi tên

Xin hôn chiếc lá vang rền
Ngày tươi rói mộng, đêm nhìn thâu đêm
Đường Thu, hồn đã bay lên
Tình Thu, đọng lại bêen đèn mắt xanh

Hòa âm tâm tưởng cũng đành
Hai nơi một chốn viên thành cuộc chơi…

Thảo luận cho bài: "Hồn Đường Thu"