Hồn Lửa Thiêng

Tác giả:

Hồn Lửa Thiêng

 Ngọc Kỳ


Lửa Hồng cháy bừng tỏa Hào Quang

Lửa Hồng cháy bừng sáng rừng hoang

Đây hồn lửa Thiêng vì sông núi

Đây hồn lửa Thiêng vì Chánh Đạo

Ngàn xưa vang lên vạn lời ca

Hùng tiến bước chân từ bốn phương

Hỡi xin lửa Thiêng bừng bừng cháy

Hỡi Đoàn Áo Lam yêu Lửa Thiêng

Mau về siết tay ta cùng ca

Quây quần múa reo mừng trần thế

Không hờn oán nhau ta hát đàn

Cầu xin Lửa Thiêng bừng bừng cháy

Cầu xin Lửa Thiêng bừng cháy cao

Cầu xin Lửa Thiêng bừng bừng cháy 

 

Thảo luận cho bài: "Hồn Lửa Thiêng"