Hôn Nhau Lần Cuối

Tác giả:

Hôn Nhau Lần Cuối

 Văn Phụng


Thơ: Nguyễn Bính


 

Cầm tay, anh khẽ nói:
Khóc lóc mà làm chi ?
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi.

Rồi một, hai, ba năm
Danh thành anh trở lại
Với em, anh chăn tằm
Với em, anh dệt vải

Ta sẽ là vợ chồng
Sẽ yêu nhau mãi mãi
Sẽ xe sợi chỉ hồng
Sẽ hát ca ân ái

Anh và em sẽ sống
Trong một mái nhà tranh
Lấy trúc thưa làm cổng
Lấy tơ liễu làm mành

Nghe lời anh em hỡi
Khóc lóc mà làm chi
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi.
 

 

 

Thảo luận cho bài: "Hôn Nhau Lần Cuối"