Hồn Nhiên

Tác giả:

Hồn Nhiên

 Thanh Sơn


Người em gái tôi
Chiều hay đứng trông về xa xôi
Đôi mắt buồn nhìn chiều mây trôi
Trên môi hé nụ buồn xa vời
Em đứng đó như chờ bóng ai
Lòng se sắt như liễu rũ dài
Hồn ngẩn ngơ như đời cô phụ
Nhìn trời buồn buông tiếng bi ai
Khúc nhạc lòng vẫn còn vương vấn
Tiếc tuổi xuân đã lấm thời gian
Lòng tưởng mơ theo áng mây ngàn
Dáng phai tàn gánh nặng đa đoan

Nào ai đâu trên cung đường xa
Có bồi hồi trong ánh chiều tà
Mong trở lại gác đời sương gió
Để em tìm lại khúc hoan ca. 

 

Thảo luận cho bài: "Hồn Nhiên"