Hồn Nhiên Đi Nhé

Tác giả:

Niềm đau nào ta trao cho nhau

Lời ru nào ta ru cho nhau
Khi tay trong tay tình yêu lên tiếng
Đừng hỏi làm chi tình cuối hay đầu?

Niềm đau nào đau không dây dưa
Lời ru thường qua như thoi đưa
Khi môi xa môi buồn hoen đôi mắt
Đừng hỏi là hơn vì nói thêm thừa

Thì thô hồn nhiên đi nhé!
Khóc cười như thể con thơ
Ai chờ mong ai mơn trớn
Vờ yêu vai kịch yêu… hờ?

Thì thôi hồn nhiên đi nhé!
Sá gì đâu nợ hay duyên
Con người ung dung năm tháng
Tình yêu không hẹn không nguyền

Thảo luận cho bài: "Hồn Nhiên Đi Nhé"