Hồn ta ba sáu

Tác giả:

Tặng M.T

Hồn ta ba sáu phố phường
Hai lần lạc – chín ngả đường không em
Thiên thần xin lại gọi tên
Mèo trên phố vắng vào đêm Giao thừa
Tiếng chuông vang thấu ngàn xưa
Con đường nào bạn đã đưa tôi về…

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Hồn ta ba sáu"