Hồn Thơ Ngã Gục

Tác giả:

Có…
những lúc
thơ gục buồn tâm trí
Nhói
lòng đau,
xé nát cả thịt da
Có …
những lúc
dòng thơ bỗng vỡ òa
Buông dào dạt
những thật thà ngày tháng

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Hồn Thơ Ngã Gục"