Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Tác giả:

Tác giả: Lưu Quang Vũ
Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Tuyển tập kịch xuất hiện đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày Lưu Quang Vũ qua đời, khi các vở kịch của ông đang được diễn lại trên sân khấu.
Gồm 5 vở: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Ông vua hóa hổ”, “Ngọc Hân công chúa”, “Tôi và chúng ta”, “Điều không thể mất”, tập sách chưa thể bao quát được khối lượng đồ sộ tác phẩm của “ông vua sân khấu” một thời.
Đó là thời những vở kịch của Lưu Quang Vũ thực sự làm các nhà hát sáng đèn, trở thành đề tài cho những câu chuyện sôi nổi trên báo chí và ngoài đời. Hiện tượng này có thể coi là trớ trêu, bởi thơ Lưu Quang Vũ, phần sâu kín và nghệ thuật nhất của ông, lại không bao giờ phổ biến được bằng những vở kịch nhiều lúc hẳn được viết khá “theo thời vụ”.

Thảo luận cho bài: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"