Hòn Vọng Phu

Tác giả:

Độc lập sơn đầu đệ nhất phong,
Chu điêu phấn tạ vị thuỳ dung ?
Âm thư cửu đoạn nhân hà xứ ?
Thiên hải vô nhai lộ kỷ trùng ?
Huyết lệ yên hoà, minh nguyệt thấp,
Hương hoàn vân tích lục đài phong.
Thiên hoang địa lão tình do tạc,
Dạ dạ xao tàn bích cổ chung.

Thảo luận cho bài: "Hòn Vọng Phu"