Hồng Ân Kỳ Diệu *

Tác giả:

Hồng Ân Kỳ Diệu *

 Nguyễn Tuấn


Thơ: Vương Ngọc Long


Trình bày:
Bảo Yến

Phỏng theo bài thơ Anh-Pháp-Việt
Amazing Grace (Hồng Ân Kỳ Diệu)

Con xin cảm tạ Chúa Trời
Hồng Ân kỳ diệu ban người thế gian (khắp trần gian)
Đời con gian khó đã nhiều
Ưu phiền bệnh tật muôn vàn khổ đau

Dẫu lạc lối, dẫu lầm đường
Chúa Kitô vẫn sẵn sàng thứ tha
Ôi nguồn sáng, sáng chan hòa
Đem theo nhân ái an vui mọi nhà

Giáng Sinh cảm tạ ơn người
Hồng Ân kỳ diệu Chúa Trời đã ban (Chúa Trời đã ban)
Vinh danh Chúa Cả trên trời
Con xin thành kính dâng lời tạ ơn

( => Con xin … … … )

 

Thảo luận cho bài: "Hồng Ân Kỳ Diệu *"