Hổng Dám Đâu

Tác giả:

Hổng Dám Đâu

 Nguyễn Văn Hiên


 

Trên cành cao chim hót gọi em chơi giữa mùa xuân
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà
Đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi trốn tìm
Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu.

Hông dám đâu, em còn phải học bài
Hông dám đâu, em còn phải làm bài
Sao khó ghê, mai mình phải ôn bài
Hông dám đâu, hổng dám đâu !


Trên cành cao chim hót mời em chơi giữa vườn xuân
Bao bạn thân lấp ló mời em đi ăn đi nhậu
Xá xíu với bành mì cộng thêm tí bia tí rượu
Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu

Hông dám đâu ! Em vừa mới nhậu mà !
Hông dám đâu ! Mai mình có độ rồi !
Sao chán ghê suốt ngày cứ bị nhậu !
Hông dám đâu ! Hổng dám đâu !

 

Thảo luận cho bài: "Hổng Dám Đâu"