Họp Đoàn

Tác giả:

Họp Đoàn

 Tâm Nguyện


Hôm nay họp Đoàn lòng em vui sướng

Bên em biết bao nhiêu người mến yêu

Vui vui sum vầy nhìn nhau thân mến

Vui thay tiếc thay những khi sum vầy

Đồng lòng cùng hát ta cao tiếng ca

Đồng lòng cười vang ha ha ha ha

Họp đoàn cùng thấy vang lừng tiếng ca

Đồng lòng cùng hát ta cao tiếng ca

Đồng lòng cười vang ha ha ha ha

Họp đoàn càng thấy mến yêu nước nhà 

 

Thảo luận cho bài: "Họp Đoàn"