Họp Mặt

Tác giả:

Họp Mặt

 ( sinh hoạt )


 

Buổi họp mặt hôm nay sao vui quá (1,2,3)
Buổi họp mặt hôm nay sao quá vui (1,2,3)
Anh ơi anh đi về đâu (1,2,3)
Nhớ nhé bắc cho nhịp cầu (1,2,3)
(1,2,3) (1,2,3,4,5,6,7) !
 

 

Thảo luận cho bài: "Họp Mặt"