Hư không

Tác giả:

…Về trong mộng
mái chèo nước đục
bãi bờ khô xác gió hoa lau.

Ta thấy em
em chẳng nói gì
ta cũng chẳng nói gì
đất nhẹ nở đầy hoa cúc dại
hương thơm khắc khổ vậy ư?

Em có dịu dàng nữa đâu mà anh đợi
Em về
thoáng nhẹ
áo trắng ngày xưa lạnh mỏng manh.

Đừng hỏi em
anh biết
đừng hỏi em
tay nắm bắt vô cùng trăng sáng nhạt
bãi bờ khô xác gió hoa lau…


(do Kim Diệu Hương gửi)

Thảo luận cho bài: "Hư không"