Hư Khúc 102

Tác giả:

Lời thơ
vàng võ – dật dờ
Rút
từ tâm khảm
đang
chờ
thoát thai
Người
đọc
ngoảnh mặt
cau mày
Bảo rằng
thi tứ
như hàng đổi trao
Riêng ta
một cõi trời nào
Bao nhiêu
ý niệm
gửi vào trong thơ
Dẫu cho
ai nói nhặt – thưa
Cõi riêng – ta chọn
lời thơ – là mình !

Thơ đã thay hình, bỏ trốn ta ….
buồn – vui lẫn lộn , giữa ta bà !

Thảo luận cho bài: "Hư Khúc 102"