Hư Khúc 103

Tác giả:

Ngơ ngác

tự nhận ra mình
Mới hay
đã mất
bóng hình – ngày xưa
dường như
ngày
tháng
dư thừa
ta
đánh mất cả
tình thơ – một thời
nhìn
vào dĩ vãng
mù khơi
Ta
Mong
Tìm
được một thời hoang sơ
Bình tâm,
tâm trí
Ngây ngô
Bình thường
một cõi
ta – chờ – hồn – ta 

Thảo luận cho bài: "Hư Khúc 103"