Hư Khúc 118

Tác giả:

Hư Khúc 118

lạy giời , trái đất quay mau
mỏi mệt dừng bước , thấy màu thời gian
người xưa nay gặp chẳng thân
người quen biết mặt , vẫn ngần ngại thôi
chán chường chi thế hở người ?
lần tay tìm lại những lời xưa , sau
nếu như chẳng thể chào nhau
thì xin mượn chút thơ đau – tỏ bày ..

Thảo luận cho bài: "Hư Khúc 118"