Hư Khúc 119

Tác giả:

Hư Khúc 119
(Gửi lại QN)

xin đừng chê chán bóng điên
bởi dưng chẳng muốn làm phiền gì nhau
biết rồi ! biết lại thêm đau
hờn oan, trách móc, nhạt màu tình thân !
quen xưa , nay lạ – ngại ngần !
người ta trách mắng (lằng nhằng) – tội ghê !

ừ thì cứ trách …. bóng ….đi

Thảo luận cho bài: "Hư Khúc 119"