Hư Khúc 120

Tác giả:

Hư Khúc 120
(Gửi lại QN)

ừ thì cái bóng dở hơi
nhập nhàng theo sát, trói đời phiền thêm
bóng ma dừng lại bên thềm
vẫn nghe gió thoảng , ru êm lòng trần
giữa ban ngày, ma phân vân
có nên lộ mặt cho gần thêm không ?

Thảo luận cho bài: "Hư Khúc 120"