Hú Tim

Tác giả:


Bàng hoàng giữa có và không
Giữa triều mê hoặc với dòng quạnh hiu
Buông lơi, hay vững tay chèo
Cái mai bốc lửa, cái chiều lạnh căm

Hỏi lòng, hỏi cái mù tăm
Hỏi trời nhăn nhó hỏi trăng cười hiền
Thấy mình tha thẩn hú tim
Buồn ơi ta trốn, ta tìm, mình ta!

Thảo luận cho bài: "Hú Tim"