Hư Vô 11

Tác giả:

thoát ra từ vực – sâu – mình

dường như ý nghĩ lặng thinh , rã rời
phải chăng một – thoáng – không – vui
sẽ lằn dấu vết theo hoài tháng năm ?

gỡ ra khỏi những thăng trầm
lòng thêm hoang vắng , hồn câm nín hồn
từ trong dĩ – vãng – mỏi – mòn
hình như có cả méo – tròn – ngày – qua

mở lòng thấy được chính – ta
bỗng dưng mưa đổ khóc – òa – tình – ngâu
đóng lại nỗi – nhớ – không – màu
khoảng không mờ tối , loang – sâu – nỗi – buồn

nuối trọn nhung – nhớ – vô – ngôn
xóa dần ký – ức – héo – hon – đợi – chờ
ngậm vào lòng những ước mơ
ghép vào lòng phố vật – vờ – ngày – qua

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Hư Vô 11"