Hư Vô 4

Tác giả:

môi nay đã héo hắt sầu

mắt nay lệ ướt còn đâu ngút ngàn ?
ừ thì còn nếp hằn ngang
thưở xa xưa trước ngỡ ngàng chưa quen
thời gian nhức nhối nỗi niềm
không gian bỗng nức , nhốt đêm bàng hoàng
nỗi đau cuộn mãi hoang mang
trăng khuya tròn mảnh ,ta đang khuyết lòng

hồn gọi hồn, kiếp hư không

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Hư Vô 4"